0
Instagram Facebook
ivfriga@ivfriga.eu
ivfriga@ivfriga.eu
0
ivfriga@ivfriga.eu

Speciālisti

Ģenētikas centrs
Dr. Aigars Dzalbs Ārsts-ģenētiķis, citoģenētiķis Sīkāk
Dr. Liene Korņejeva Ārste-ģenētiķe Sīkāk
Dr. Ieva Grīnfelde Ārste-ģenētiķe Sīkāk
Dace Serģe Ģenētikas centra vadītāja Sīkāk
Dace Enkure Molekulārā ģenētiķe, sertificēts ģenētiķis (ārstniecības atbalsta persona) Sīkāk
Elza Rubena Molekulārā ģenētiķe Sīkāk
Santa Andersone Citoģenētiķe Sīkāk
Una Čonka Molekulārā ģenētiķe Sīkāk
Inita Irbe Citoģenētiķe Sīkāk
Dr. Aigars Dzalbs

Ārsts-ģenētiķis, citoģenētiķis

Specialitāte

Ārsts-ģenētiķis, citoģenētiķis

Izglītība

2005. gadā pabeidzis Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti un ieguvis ārsta grādu.

2010. gadā apguvis studiju programmu “Rezidentūra medicīnā” un ieguvis ģenētika kvalifikāciju.

2013. gadā pabeidzis Rīgas Stradiņa Universitātes Doktorantūras studiju programmu medicīnā.

2014. gadā apguvis studiju programmu “Rezidentūra medicīnā” un ieguvis imunologa kvalifikāciju.

Kvalifikācijas celšana

Regulāri piedalās vietējās un starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros ģenētikas un imunoloģijas jomā. Vairāk kā desmit gadu pieredze ģenētiskajā konsultēšanā un klīniskajā citoģenētikā.

Informācija pacientiem

Vairāk kā desmit gadu pieredze ģenētiskajā konsultēšanā un klīniskajā citoģenētikā.

Dr. Liene Korņejeva

Ārste-ģenētiķe

Specialitāte

Ārste-ģenētiķe.

Izglītība

2003.gadā pabeigusi Rīgas Stradiņa Universitātes medicīnas fakultāti, ieguvusi ārsta grādu.
2012.gadā apguvusi pilnu studiju programmu "Rezidentūra medicīnā" un ieguvusi ģenētiķa kvalifikāciju.

Informācija pacientiem

Ģenētiskā konsultācija var būt nepieciešama gadījumos, kad:

 • ir notikuši atkārtoti spontānie aborti;
 • pārim ir piedzimis bērniņš ar ģenētisku patoloģiju;
 • ģimenes vēsturē ir bijuši ģenētiskās saslimšanas gadījumi;
 • grūtniecības laikā ir izmainītas ģenētiskā skrīninga analīzēs vai USG konstatētas bērniņa veselības problēmas, kas var būt saistītas ar ģenētisku saslimšanu.
Dr. Ieva Grīnfelde

Ārste-ģenētiķe

Specialitāte

Ārste-ģenētiķe

Dace Serģe

Ģenētikas centra vadītāja

Specialitāte

Ģenētikas centra vadītāja

Izglītība

Maģistra grāds sociālajās zinātnēs – Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Profesionālā maģistra studiju programma “Tiesību zinātne”. Maģistra grāds sociālajās zinātnēs – Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Eiropas studijas. Bakalaura grāds sociālajās zinātnēs – Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas Studiju fakultāte, Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra, Eiropas ekonomika un bizness.

Kvalifikācijas celšana

Darba pieredze: 2010.-2017. Orto klīnikas direktore; 2006.-2010. Labklājības ministrija, Starptautisko līgumu un attiecību nodaļas vadītāja; 2004.-2006. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Juridiskā departamenta ES koordinācijas sektora vadītāja.

Dace Enkure

Molekulārā ģenētiķe, sertificēts ģenētiķis (ārstniecības atbalsta persona)

Specialitāte

Molekulārā ģenētiķe, sertificēts ģenētiķis (ārstniecības atbalsta persona)

Izglītība

2007. gadā pabeigta Latvijas Universitāti, iegūstot bakalaura zinātņu grādu bioloģijā. 2010. gadā pabeigta Rīgas Stradiņa universitātes maģistra programma “Biomedicīna”, iegūstot maģistra zinātņu grādu bioloģijā. 2013. gadā pabeigusi Rīgas Stradiņa Universitātes Doktorantūras studiju programmu medicīnā.

Kvalifikācijas celšana

Vairāk kā 10 gadus ilga pieredze molekulārās bioloģijas un ģenētikas jomā. Vairāku starptautiski citējamu publikāciju autore un līdzautore. Aktīvi līdzdarbojusies vietēja mēroga un starptautiskos zinātniskos projektos. Ceļ kvalifikāciju, aktīvi piedaloties gan Latvijas, gan starptautiskās konferencēs un apmācībās.
Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācijas biedre.

Elza Rubena

Molekulārā ģenētiķe

Specialitāte

Molekulārā ģenētiķe

Izglītība

2019. gadā iegūts dabas zinātņu bakalaura grāds bioloģijā Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē.

Kvalifikācijas celšana

Darba pieredze – projektu vadītāja asistente (Latvijas Universitāte); sterilizācijas tehniskais darbinieks (SIA "Orto klīnika"); Vecākais eksperts Seroloģijas grupā (zinātniskais institūts "BIOR").

Santa Andersone

Citoģenētiķe

Specialitāte

Citoģenētiķe

Izglītība

2015. gadā pabeidza Latvijas Universitāti, iegūstot dabaszinātņu bakalauru bioloģijā. 2017. gadā Latvijas universitātē ieguva dabaszinātņu maģistru bioloģijā.

Kvalifikācijas celšana

Vairāk kā 2 gadu pieredze zinātniskajā pētniecībā Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrā. Apmeklē Latvijas konferences un seminārus.

Una Čonka

Molekulārā ģenētiķe

Specialitāte

Molekulārā ģenētiķe

Izglītība

2016. gadā Latvijas Universitātē ieguva bakalaura grādu bioloģijā. Turpina maģistrantūras studijas Latvijas Universitātē.

Inita Irbe

Citoģenētiķe

Specialitāte

Citoģenētiķe

Izglītība

2010. gadā pabeigusi Daugavpils universitāti un ieguvusi Dabaszinātņu bakalaura grādu bioloģijā.

Informācija pacientiem

Vairāk nekā trīs gadus ilga profesionālā pieredze citoģenētikā Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcā.

Cilmes šūnu centrs
Anna Dorondo Cilmes šūnu centra vadītāja, kvalitātes vadītāja Sīkāk
Elīna Vaidere Molekulārā bioloģe. Cilmes šūnu centra biotehnoloģe Sīkāk
Marija Mihailova Molekulārā bioloģe, biotehnoloģe Sīkāk
Marija Urbo Sertificēta vecmāte Sīkāk
Dana Saukuma Ģenētikas centra un Cilmes šūnu centra administratore Sīkāk
Anna Dorondo

Cilmes šūnu centra vadītāja, kvalitātes vadītāja

Specialitāte

Cilmes šūnu centra vadītāja, kvalitātes vadītāja

Izglītība

2015. gadā ir pabeigusi Latvijas Universitāti un ieguvusi dabaszinību maģistra grādu ķīmijā, 2019. gadā ir pabeigusi Rīgas Stradiņa universitāti un ieguvusi dabaszinību maģistra grādu biomedicīnā.

Kvalifikācijas celšana

Pieredze zinātniskajā pētniecībā ķīmijas un molekulārās bioloģijas jomā. Aktīva līdzdalība vietējās un starptautiskās konferencēs. Apguvusi kvalitātes vadības kursus gan vietējā, gan starptautiskajā mērogā.

Rīgas Stradiņa universitāti un ieguvusi dabaszinību maģistra grādu biomedicīnā.

Informācija pacientiem

Papildus iegūti sertifikāti darba aizsardzībā, projektu vadībā, personālvadībā.

Elīna Vaidere

Molekulārā bioloģe. Cilmes šūnu centra biotehnoloģe

Specialitāte

Molekulārā bioloģe. Cilmes šūnu centra biotehnoloģe

Izglītība

2005. gadā ir pabeigusi Latvijas Universitāti un ieguvusi maģistra grādu dabaszinātnēs. 2009. gadā ir pabeigusi doktorantūras studijas Latvijas Universitātē ar specializāciju molekulārajā bioloģijā.

Kvalifikācijas celšana

Vairāk kā 12 gadu pieredze molekulārajā bioloģijā un šūnu bioloģijā. Aktīva dalība vietējā mēroga un starptautiskās konferencēs un kursos.

Marija Mihailova

Molekulārā bioloģe, biotehnoloģe

Specialitāte

Molekulārā bioloģe, biotehnoloģe

Izglītība

2002. gadā LU ieguvusi maģistra grādu bioloģijā molekulārās bioloģijas specialitātē.
2008. gadā LU ieguvusi Dr. biol. grādu molekulārās bioloģijas specialitātē.

Kvalifikācijas celšana

No 2002. - 2005. g. strādājusi Esenes-Duisburgas Universitātes slimnīcas Virusoloģijas Institūtā, kur izstrādājusi lielāku promocijas darba daļu. 2011. gadā trīs mēnešu garumā tajā pašā institūtā guvusi praktisku pieredzi un iemaņas darbā ar plūsmas citometrijas metodi. Ir apmeklējusi vairākas starptautiskās jauno zinātnieku skolas imunoloģijā, biotehnoloģijā un molekulārajā bioloģijā. Aktīvi piedalās zinātnisko konferenču, semināru un apmācības kursu apmeklēšanā.
Iegūts sertifikāts par bioloģiski bīstamo un potenciāli infekciozo atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu un drošības cikliem.
Latvijas Bioķīmijas biedrības biedre kopš 2000. g

Informācija pacientiem

Divdesmit gadu pieredze zinātniskajā pētniecībā molekulārās bioloģijas jomā. Vairāku balvu ieguvēja:

 • LU gada balva „Sasniegumi zinātnē” par 2008. gada labāko promocijas darbu (6.februāris 2009.g.);
 • LZA jauno zinātnieku balva par promocijas darbu “HCV prototipa vakcīna uz hepatīta B kora vīrusveidīgo daļiņu pamata” (2008)
 • LZA jauno zinātnieku balva par zinātnisko darbu “Hepatīta B vīrusa ģenētiskā analīze” (2002) Vairāku zinātnisko publikāciju līdzautore.
Marija Urbo

Sertificēta vecmāte

Specialitāte

Sertificēta vecmāte

Izglītība

2014. gadā absolvējusi Rīgas Stradiņa universitāti ar izcilību un ieguvusi profesionālo bakalauru grādu veselības aprūpē, iegūstot vecākas vecmātes kvalifikāciju.

2014. gadā “ERASMUS” studentu apmaiņas programmas ietvaros izgājusi praksi Kuopio Universitātes slimnīcā un apmācības “Savonia” universitātē, Somijā.

2015. gada RSU zinātnisko rakstu krājumā publicēja pētniecisko darbs, izstrādātu kopā ar doc.Natāliju Vedmedovsku.

2017. gada jūnijā absolvējusi Rīgas Stradiņa universitāti un ieguvusi veselības zinātņu Maģistra grādu uzturzinātnē.

2017. gada decembrī iegūts sertifikāts vecmātes specialitātē.

Kvalifikācijas celšana

Savas zināšanas nepārtraukti pilnveido apmeklējot zinātniskās konferences.

Dana Saukuma

Ģenētikas centra un Cilmes šūnu centra administratore

Specialitāte

Ģenētikas centra un Cilmes šūnu centra administratore

Izglītība

2004. gadā pabeidza Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolu, iegūstot sociālo zinātņu bakalauru psiholoģijā.

Informācija pacientiem

Liela pieredze administratores un salona vadītājas amatā, kā arī ir pieredze pirmsskolas izglītības iestādē.

Ģenētikas centrs
Dr. Aigars Dzalbs Ārsts-ģenētiķis, citoģenētiķis Sīkāk
Dr. Liene Korņejeva Ārste-ģenētiķe Sīkāk
Dr. Ieva Grīnfelde Ārste-ģenētiķe Sīkāk
Dace Serģe Ģenētikas centra vadītāja Sīkāk
Dace Enkure Molekulārā ģenētiķe, sertificēts ģenētiķis (ārstniecības atbalsta persona) Sīkāk
Elza Rubena Molekulārā ģenētiķe Sīkāk
Santa Andersone Citoģenētiķe Sīkāk
Una Čonka Molekulārā ģenētiķe Sīkāk
Inita Irbe Citoģenētiķe Sīkāk
Dr. Aigars Dzalbs

Ārsts-ģenētiķis, citoģenētiķis

Specialitāte

Ārsts-ģenētiķis, citoģenētiķis

Izglītība

2005. gadā pabeidzis Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti un ieguvis ārsta grādu.

2010. gadā apguvis studiju programmu “Rezidentūra medicīnā” un ieguvis ģenētika kvalifikāciju.

2013. gadā pabeidzis Rīgas Stradiņa Universitātes Doktorantūras studiju programmu medicīnā.

2014. gadā apguvis studiju programmu “Rezidentūra medicīnā” un ieguvis imunologa kvalifikāciju.

Kvalifikācijas celšana

Regulāri piedalās vietējās un starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros ģenētikas un imunoloģijas jomā. Vairāk kā desmit gadu pieredze ģenētiskajā konsultēšanā un klīniskajā citoģenētikā.

Informācija pacientiem

Vairāk kā desmit gadu pieredze ģenētiskajā konsultēšanā un klīniskajā citoģenētikā.

Dr. Liene Korņejeva

Ārste-ģenētiķe

Specialitāte

Ārste-ģenētiķe.

Izglītība

2003.gadā pabeigusi Rīgas Stradiņa Universitātes medicīnas fakultāti, ieguvusi ārsta grādu.
2012.gadā apguvusi pilnu studiju programmu "Rezidentūra medicīnā" un ieguvusi ģenētiķa kvalifikāciju.

Informācija pacientiem

Ģenētiskā konsultācija var būt nepieciešama gadījumos, kad:

 • ir notikuši atkārtoti spontānie aborti;
 • pārim ir piedzimis bērniņš ar ģenētisku patoloģiju;
 • ģimenes vēsturē ir bijuši ģenētiskās saslimšanas gadījumi;
 • grūtniecības laikā ir izmainītas ģenētiskā skrīninga analīzēs vai USG konstatētas bērniņa veselības problēmas, kas var būt saistītas ar ģenētisku saslimšanu.
Dr. Ieva Grīnfelde

Ārste-ģenētiķe

Specialitāte

Ārste-ģenētiķe

Dace Serģe

Ģenētikas centra vadītāja

Specialitāte

Ģenētikas centra vadītāja

Izglītība

Maģistra grāds sociālajās zinātnēs – Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Profesionālā maģistra studiju programma “Tiesību zinātne”. Maģistra grāds sociālajās zinātnēs – Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Eiropas studijas. Bakalaura grāds sociālajās zinātnēs – Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas Studiju fakultāte, Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra, Eiropas ekonomika un bizness.

Kvalifikācijas celšana

Darba pieredze: 2010.-2017. Orto klīnikas direktore; 2006.-2010. Labklājības ministrija, Starptautisko līgumu un attiecību nodaļas vadītāja; 2004.-2006. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Juridiskā departamenta ES koordinācijas sektora vadītāja.

Dace Enkure

Molekulārā ģenētiķe, sertificēts ģenētiķis (ārstniecības atbalsta persona)

Specialitāte

Molekulārā ģenētiķe, sertificēts ģenētiķis (ārstniecības atbalsta persona)

Izglītība

2007. gadā pabeigta Latvijas Universitāti, iegūstot bakalaura zinātņu grādu bioloģijā. 2010. gadā pabeigta Rīgas Stradiņa universitātes maģistra programma “Biomedicīna”, iegūstot maģistra zinātņu grādu bioloģijā. 2013. gadā pabeigusi Rīgas Stradiņa Universitātes Doktorantūras studiju programmu medicīnā.

Kvalifikācijas celšana

Vairāk kā 10 gadus ilga pieredze molekulārās bioloģijas un ģenētikas jomā. Vairāku starptautiski citējamu publikāciju autore un līdzautore. Aktīvi līdzdarbojusies vietēja mēroga un starptautiskos zinātniskos projektos. Ceļ kvalifikāciju, aktīvi piedaloties gan Latvijas, gan starptautiskās konferencēs un apmācībās.
Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācijas biedre.

Elza Rubena

Molekulārā ģenētiķe

Specialitāte

Molekulārā ģenētiķe

Izglītība

2019. gadā iegūts dabas zinātņu bakalaura grāds bioloģijā Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē.

Kvalifikācijas celšana

Darba pieredze – projektu vadītāja asistente (Latvijas Universitāte); sterilizācijas tehniskais darbinieks (SIA "Orto klīnika"); Vecākais eksperts Seroloģijas grupā (zinātniskais institūts "BIOR").

Santa Andersone

Citoģenētiķe

Specialitāte

Citoģenētiķe

Izglītība

2015. gadā pabeidza Latvijas Universitāti, iegūstot dabaszinātņu bakalauru bioloģijā. 2017. gadā Latvijas universitātē ieguva dabaszinātņu maģistru bioloģijā.

Kvalifikācijas celšana

Vairāk kā 2 gadu pieredze zinātniskajā pētniecībā Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrā. Apmeklē Latvijas konferences un seminārus.

Una Čonka

Molekulārā ģenētiķe

Specialitāte

Molekulārā ģenētiķe

Izglītība

2016. gadā Latvijas Universitātē ieguva bakalaura grādu bioloģijā. Turpina maģistrantūras studijas Latvijas Universitātē.

Inita Irbe

Citoģenētiķe

Specialitāte

Citoģenētiķe

Izglītība

2010. gadā pabeigusi Daugavpils universitāti un ieguvusi Dabaszinātņu bakalaura grādu bioloģijā.

Informācija pacientiem

Vairāk nekā trīs gadus ilga profesionālā pieredze citoģenētikā Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcā.

Cilmes šūnu centrs
Anna Dorondo Cilmes šūnu centra vadītāja, kvalitātes vadītāja Sīkāk
Elīna Vaidere Molekulārā bioloģe. Cilmes šūnu centra biotehnoloģe Sīkāk
Marija Mihailova Molekulārā bioloģe, biotehnoloģe Sīkāk
Marija Urbo Sertificēta vecmāte Sīkāk
Dana Saukuma Ģenētikas centra un Cilmes šūnu centra administratore Sīkāk
Anna Dorondo

Cilmes šūnu centra vadītāja, kvalitātes vadītāja

Specialitāte

Cilmes šūnu centra vadītāja, kvalitātes vadītāja

Izglītība

2015. gadā ir pabeigusi Latvijas Universitāti un ieguvusi dabaszinību maģistra grādu ķīmijā, 2019. gadā ir pabeigusi Rīgas Stradiņa universitāti un ieguvusi dabaszinību maģistra grādu biomedicīnā.

Kvalifikācijas celšana

Pieredze zinātniskajā pētniecībā ķīmijas un molekulārās bioloģijas jomā. Aktīva līdzdalība vietējās un starptautiskās konferencēs. Apguvusi kvalitātes vadības kursus gan vietējā, gan starptautiskajā mērogā.

Rīgas Stradiņa universitāti un ieguvusi dabaszinību maģistra grādu biomedicīnā.

Informācija pacientiem

Papildus iegūti sertifikāti darba aizsardzībā, projektu vadībā, personālvadībā.

Elīna Vaidere

Molekulārā bioloģe. Cilmes šūnu centra biotehnoloģe

Specialitāte

Molekulārā bioloģe. Cilmes šūnu centra biotehnoloģe

Izglītība

2005. gadā ir pabeigusi Latvijas Universitāti un ieguvusi maģistra grādu dabaszinātnēs. 2009. gadā ir pabeigusi doktorantūras studijas Latvijas Universitātē ar specializāciju molekulārajā bioloģijā.

Kvalifikācijas celšana

Vairāk kā 12 gadu pieredze molekulārajā bioloģijā un šūnu bioloģijā. Aktīva dalība vietējā mēroga un starptautiskās konferencēs un kursos.

Marija Mihailova

Molekulārā bioloģe, biotehnoloģe

Specialitāte

Molekulārā bioloģe, biotehnoloģe

Izglītība

2002. gadā LU ieguvusi maģistra grādu bioloģijā molekulārās bioloģijas specialitātē.
2008. gadā LU ieguvusi Dr. biol. grādu molekulārās bioloģijas specialitātē.

Kvalifikācijas celšana

No 2002. - 2005. g. strādājusi Esenes-Duisburgas Universitātes slimnīcas Virusoloģijas Institūtā, kur izstrādājusi lielāku promocijas darba daļu. 2011. gadā trīs mēnešu garumā tajā pašā institūtā guvusi praktisku pieredzi un iemaņas darbā ar plūsmas citometrijas metodi. Ir apmeklējusi vairākas starptautiskās jauno zinātnieku skolas imunoloģijā, biotehnoloģijā un molekulārajā bioloģijā. Aktīvi piedalās zinātnisko konferenču, semināru un apmācības kursu apmeklēšanā.
Iegūts sertifikāts par bioloģiski bīstamo un potenciāli infekciozo atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu un drošības cikliem.
Latvijas Bioķīmijas biedrības biedre kopš 2000. g

Informācija pacientiem

Divdesmit gadu pieredze zinātniskajā pētniecībā molekulārās bioloģijas jomā. Vairāku balvu ieguvēja:

 • LU gada balva „Sasniegumi zinātnē” par 2008. gada labāko promocijas darbu (6.februāris 2009.g.);
 • LZA jauno zinātnieku balva par promocijas darbu “HCV prototipa vakcīna uz hepatīta B kora vīrusveidīgo daļiņu pamata” (2008)
 • LZA jauno zinātnieku balva par zinātnisko darbu “Hepatīta B vīrusa ģenētiskā analīze” (2002) Vairāku zinātnisko publikāciju līdzautore.
Marija Urbo

Sertificēta vecmāte

Specialitāte

Sertificēta vecmāte

Izglītība

2014. gadā absolvējusi Rīgas Stradiņa universitāti ar izcilību un ieguvusi profesionālo bakalauru grādu veselības aprūpē, iegūstot vecākas vecmātes kvalifikāciju.

2014. gadā “ERASMUS” studentu apmaiņas programmas ietvaros izgājusi praksi Kuopio Universitātes slimnīcā un apmācības “Savonia” universitātē, Somijā.

2015. gada RSU zinātnisko rakstu krājumā publicēja pētniecisko darbs, izstrādātu kopā ar doc.Natāliju Vedmedovsku.

2017. gada jūnijā absolvējusi Rīgas Stradiņa universitāti un ieguvusi veselības zinātņu Maģistra grādu uzturzinātnē.

2017. gada decembrī iegūts sertifikāts vecmātes specialitātē.

Kvalifikācijas celšana

Savas zināšanas nepārtraukti pilnveido apmeklējot zinātniskās konferences.

Dana Saukuma

Ģenētikas centra un Cilmes šūnu centra administratore

Specialitāte

Ģenētikas centra un Cilmes šūnu centra administratore

Izglītība

2004. gadā pabeidza Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolu, iegūstot sociālo zinātņu bakalauru psiholoģijā.

Informācija pacientiem

Liela pieredze administratores un salona vadītājas amatā, kā arī ir pieredze pirmsskolas izglītības iestādē.

Privātuma un sīkdatņu politika

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai SIA "iVF Riga" tīmekļa vietnē. Lasīt vairāk. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Zvaniet mums (Darba dienās 09:00 - 17:00)

(+371) 67 111 117 (+371) 25 641 022

Raksti mums

ivfriga@ivfriga.eu
Kā tas darbojas?
 
Copyright 2023, iVF Riga Online.
Web izstrāde: