Copyright

© iVF Riga-online saturu aizsargā autortiesības. To aizliegts izmantot.

Autortiesības

iVF Riga-online mājas lapas https://ivfriga-online.lv/ saturs (publiskotie materiāli) ir aizsargāts ar Latvijas Republikas (skat. Autortiesību likumu) un starptautisko tiesību normām. Visas autorpublikācijas ir SIA “iVF Riga” īpašums.

Pārpublicēšana un atsauces

iVF Riga-online mājas lapā publicētā satura pilnīga vai daļēja pārpublicēšana citos informācijas avotos (tīmekļvietnēs, masu informācijas līdzekļos, bukletos u. tml.) pieļaujama vienīgi ar SIA “iVF Riga” rakstisku atļauju. E-pasts saziņai: [email protected] Katru pieprasījumu izvērtē individuāli.

Pārpublicējot saturu, informācijas avots apņemas precīzi norādīt atsauci uz iVF Riga-online un dzēst publikāciju pēc iVF Riga-online pieprasījuma.

SIA “iVF Riga” atļauja nav nepieciešama gadījumos, ja informācijas avots (tīmekļvietne) ievieto tikai saiti uz portāla publikāciju.

Citēt iVF Riga-online mājas lapas saturu ir atļauts bez ierobežojuma, norādot atsauci uz iVF Riga-online mājas lapu.

Atsauces paraugs: Publicēts (dd.mm.gggg.) iVF Riga-online mājas lapā.

Publikācijas virsraksts. Saite uz publikāciju iVF Riga-online mājas lapā.

Ja atsauce nav noformēta vai noformēta neprecīzi, iVF Riga-online portāls lūdz, kad iespējams, publikāciju dzēst vai atsauci precizēt.

Atsauce ir obligāta arī gadījumos, kad iVF Riga-online mājas lapas publikācijas tiek izmantotas:

  • informatīviem, tiesvedības, izglītības, pētniecības mērķiem;
  • reproducētas redzes, dzirdes invalīdu, bibliotēku un arhīvu vajadzībām